Welkom bij de Smart-UP Crisis Quick Check Beoordeling

Deze beoordeling dient om mogelijke vroegtijdige waarschuwingssignalen voor naderende bedrijfscrises op te sporen of om aanwijzingen te krijgen over de omvang van een crisis die misschien al woekert en niet wordt herkend. Deze beoordeling is ontwikkeld door tvw GmbH als onderdeel van het Smart-Up project. Smart-Up is een door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+-programma gefinancierd project waarin deskundigen uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Denemarken samenwerken om startende ondernemingen en eigenaren/managers van gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen de kennis en vaardigheden te verschaffen om vroegtijdige waarschuwingssignalen van bedrijfscrises te herkennen, deze op de juiste wijze te interpreteren en tijdig corrigerende maatregelen te nemen. 

Voordat we van start kunnen gaan moeten we echter eerst een aantal juridische kwestiestoelichten: